Classic Shop

[ux_slider style=”container” margin=”100px” nav_size=”normal” timer=”5500″] [ux_banner height=”436px” bg=”1231″ bg_size=”original” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.02)” bg_pos=”%”] [text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″] [/text_box] [/ux_banner] [ux_banner height=”437px” bg=”1230″ bg_size=”original” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.03)” bg_pos=”%”] [text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″] [/text_box] [/ux_banner] [ux_banner height=”437px” bg=”1232″ bg_size=”original” bg_pos=”%”] [text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″] [/text_box] [/ux_banner] [/ux_slider] [row] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_banner height=”160px” bg=”2652″ bg_pos=”55% 11%” hover=”zoom-fade” link=”blog”] [text_box position_x=”50″ position_y=”50″]

Our Blog

[/text_box] [/ux_banner] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_banner height=”160px” bg=”2652″ hover=”zoom-fade” link=”http://localhost:8888/test/blog/”] [text_box position_x=”50″ position_y=”50″]

Join our
competition

[/text_box] [/ux_banner] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_banner height=”160px” bg=”2652″ bg_pos=”71% 0%” hover=”zoom-fade” link=”about-us”] [text_box position_x=”50″ position_y=”50″]

ABOUT US

[/text_box] [/ux_banner] [/col] [/row] [title style=”center” text=”Trà Thiết Quan Âm”] [ux_products type=”row” cat=”140″ order=”asc”] [title style=”center” text=”Trà Long Tỉnh”] [ux_products type=”row” cat=”146″ orderby=”sales”] [title style=”center” text=”Trà Phổ Nhĩ”] [ux_products type=”row” cat=”142″ products=”4″] [title style=”center” text=”Trà Đại Hồng Bào”] [ux_products type=”row” cat=”141″ products=”4″] [title style=”center” text=”Trà Ô Long”] [ux_products type=”row” cat=”184″ products=”4″] [gap height=”40px”] [row col_style=”divided”] [col span=”4″] [featured_box img=”2948″ img_width=”34″ pos=”center” title=”MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN” icon_border=”2″ icon_color=”rgb(182, 182, 182)” margin=”0px 0px 0px 0px”]

Nhận ưu đãi miễn phí vận chuyển với tất cả các đơn hàng từ 500.000đ trên toàn quốc.

[/featured_box] [/col] [col span=”4″] [featured_box img=”2949″ img_width=”42″ pos=”center” title=”MUA HÀNG TẠI NHÀ” icon_border=”2″ icon_color=”rgb(182, 182, 182)” margin=”0px 0px 0px 0px”]

Bạn hoàn toàn có thể đặt hàng và thanh toán tại nhà.

[/featured_box] [/col] [col span=”4″] [featured_box img=”2651″ img_width=”46″ pos=”center” title=”Chất lượng” icon_border=”2″ icon_color=”rgb(182, 182, 182)” margin=”0px 0px 0px 0px”]

Đảm bảo chất lượng tốt nhất và uy tín nhất hiện nay

[/featured_box] [/col] [/row] [gap height=”40px”] [ux_slider timer=”2000″] [ux_banner height=”300px” bg=”2652″ parallax=”1″] [text_box width=”78″ position_x=”50″ position_y=”50″] [testimonial image_width=”128″ name=”Quang” company=”Kinh Doanh”]

Tôi thích uống trà và cũng rất thích các loại danh trà Trung Hoa, nhưng không dễ để tìm được địa chỉ cung cấp trà ngon. Khi biết tới các bạn tôi đã thoải mái hơn trong khi lựa chọn.

[/testimonial] [/text_box] [/ux_banner] [ux_banner height=”300px” bg=”2652″ parallax=”1″] [text_box width=”80″ position_x=”50″ position_y=”50″] [testimonial image_width=”117″ name=”Rebecca Smith” company=”Twitter” stars=”3″]

PBR kogi VHS commodo, single-origin coffee selvage kale chips. Fugiat try-hard ad aesthetic, tofu master cleanse typewriter tote bag accusamus sustainable ennui hella small batch cliche.

[/testimonial] [/text_box] [/ux_banner] [ux_banner height=”300px” bg=”2652″ parallax=”1″] [text_box width=”80″ position_x=”50″ position_y=”50″] [testimonial image_width=”131″ name=”Jenny Brooks” company=”LinkedIn”]

PBR kogi VHS commodo, single-origin coffee selvage kale chips. Fugiat try-hard ad aesthetic, tofu master cleanse typewriter tote bag accusamus sustainable ennui hella small batch cliche.

[/testimonial] [/text_box] [/ux_banner] [/ux_slider] [title style=”center” text=”Bài Mới”] [blog_posts style=”normal” columns__md=”1″ image_height=”56.25%”]