Trà Phổ Nhĩ

Trà Phổ Nhĩ Vân Nam là loại trà được chế biến và lên men trong quá trình lưu trữ. Đây cũng là sự khác biệt so với các loại trà thông thường chỉ có quá trình oxy hoá ngay trong quá trình sản xuất.
Trà phổ nhĩ được lên men sau chế biến giúp cải thiện hương vị của trà, vị chát dần ngọt hơn, vị gắt dần dịu hơn, trà được biến đổi dần qua thời gian lưu trữ, từ màu xanh, vàng thành đen.

Xem tất cả 4 kết quả