Thanh Hương

Hiển thị 1–8 trong 12 kết quả

 • Thiết Quan Âm – Hộp Quà Trà Vận

  Thiết Quan Âm Trà Vận Hộp Nhỏ

  • Loại trà: Thiết Quan Âm
  • Loại Hương: Thanh Hương III
  • Mùa thu hoạch: Mùa Thu
  • Xuất xứ: An Khê – Phúc Kiến
  • Đóng gói: Hộp 10 túi nhỏ (túi 7,5gr)
  • Trọng Lượng: 75gr
  • Loại trà: Thiết Quan Âm
  • ...
  130,000 Đặt hàng
 • Trà Thiết Quan Âm Hoàng Gia Cống Phẩm Hộp Nhỏ

  Trà Thiết Quan Âm Hoàng Gia Cống Phẩm Hộp Nhỏ

  • Loại trà: Thiết Quan Âm
  • Loại Hương: Thanh Hương III
  • Mùa thu hoạch: Mùa Thu
  • Xuất xứ: An Khê – Phúc Kiến
  • Đóng gói: Hộp 10 túi nhỏ (túi 7,5gr)
  • Trọng Lượng: 75gr
  • Loại trà: Thiết Quan Âm
  • ...
  150,000 Đặt hàng
 • trà thiết quan âm tôn quý

  Trà Thiết Quan Âm Tôn Quý Hộp Nhỏ

  • Loại trà: Thiết Quan Âm
  • Loại Hương: Thanh Hương III
  • Mùa thu hoạch: Mùa Thu
  • Xuất xứ: An Khê – Phúc Kiến
  • Đóng gói: Hộp 10 túi nhỏ (túi 7,5gr)
  • Trọng Lượng: 75gr
  • Loại trà: Thiết Quan Âm
  • ...
  150,000 Đặt hàng
 • Trà Thiết Quan Âm Di Sản Hộp Nhỏ

  Trà Thiết Quan Âm Di Sản Hộp Nhỏ

  • Loại trà: Thiết Quan Âm
  • Loại Hương: Thanh Hương II
  • Mùa thu hoạch: Mùa Thu
  • Xuất xứ: An Khê – Phúc Kiến
  • Đóng gói: Hộp 10 túi nhỏ (túi 7,5gr)
  • Trọng Lượng: 75gr
  • Loại trà: Thiết Quan Âm
  • ...
  200,000 Đặt hàng
 • trà thiết quan âm tôn quý

  Thiết Quan Âm – Hộp Quà Tôn Quý

  • Loại trà: Thiết Quan Âm
  • Loại Hương: Thanh Hương III
  • Mùa thu hoạch: Mùa Thu
  • Xuất xứ: An Khê – Phúc Kiến
  • Đóng gói: 3 Hộp 10 túi nhỏ (túi 7,5gr)
  • Trọng Lượng: 225gr
  • Loại trà: Thiết Quan Âm
  • ...
  380,000 Đặt hàng
 • Thiết Quan Âm – Hộp Quà Trà Vận

  Thiết Quan Âm – Hộp Quà Trà Vận

  • Loại trà: Thiết Quan Âm
  • Loại Hương: Thanh Hương III
  • Mùa thu hoạch: Mùa Thu
  • Xuất xứ: An Khê – Phúc Kiến
  • Đóng gói: 6 Hộp 10 túi nhỏ (túi 7,5gr)
  • Trọng Lượng: 450gr
  • Hộp quà màu trắng
  • Loại trà: Thiết Quan Âm
  • ...
  550,000 Đặt hàng
 • Hộp quà Trà Thiết Quan Âm Hoàng Gia Cống Phẩm

  Thiết Quan Âm – Hộp Quà Hoàng Gia Cống Phẩm

  • Loại trà: Thiết Quan Âm
  • Loại Hương: Thanh Hương III
  • Mùa thu hoạch: Mùa Thu
  • Xuất xứ: An Khê – Phúc Kiến
  • Đóng gói: 6 Hộp 10 túi nhỏ (túi 7,5gr)
  • Trọng Lượng: 450gr
  • Loại trà: Thiết Quan Âm
  • ...
  680,000 Đặt hàng
 • trà thiết quan âm hoang gia cống phẩm

  Trà Thiết Quan Âm Thanh Hương III

  • Loại trà: Thiết Quan Âm
  • Loại Hương: Thanh Hương III
  • Mùa thu hoạch: Mùa Thu
  • Xuất xứ: An Khê – Phúc Kiến
  • Loại trà: Thiết Quan Âm
  • ...
  130,000680,000 Đặt hàng